آخرین خبرها
خانه / بایگانی اخبار هدایت تحصیلی 98-97 / شرایط ثبت نام آزمون استعدادهای درخشان و نمونه دولتی سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

شرایط ثبت نام آزمون استعدادهای درخشان و نمونه دولتی سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

شرایط ثبت نام داوطلبان در مدارس استعدادهای درخشان سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ به شرح زیر می باشد:

۱- داشتن حداقل معدل کل سالانه ۱۹  پایه هشتم در خرداد سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

توجه: دانش آموزان پایه نهم مدارس استعدادهای درخشان از شرکت در آزمون ورودی معاف هستند. پذیرش نهایی این دسته از دانش آموزان در پایه دهم، منوط به احراز شرایط ادامه تحصیل در پایه نهم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ مدارس استعدادهای  درخشان مطابق ماده ۱۵ آیین نامه ارزشیابی تحصیلی و تربیتی دوره اول متوسطه مصوب جلسه ۱۶ کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ است.

 

ضوابط و شرایط پذیرش اختصاصی در مدارس استعدادهای درخشان

۱- پذیرش دانش آموزان برای ورود به دبیرستان دوره دوم استعدادهای درخشان، صرفاً بر اساس رتبه مبتنی بر امتیاز کل آزمون ورودی خواهد بود.

۲- با توجه به ضوابط خاص نقل و انتقال در مدارس استعدادهای درخشان، لازم است داوطلبان، دبیرستان های استعداد های درخشان مورد نظرشان را با توجه به محل سکونت خود در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ و با عنایت به منطقه/ ناحیه آموزش و پرورش محل استقرار مدارس استعدادهای درخشان انتخاب کنند.

۳- حوزه امتحانی داوطلبان آزمون، بر اساس منطقه آموزشی محل تحصیلی سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ آنان تعیین خواهد شد.

توجه: حوزه امتحانی داوطلبان مدارس خارج از کشور بر اساس منطقه محل آزمون در یکی از حوزه های امتحانی داخل کشور که توسط داوطلب تعیین می شود، خواهد بود.

۴- در شهرستان هایی که دارای چند دبیرستان دوره دوم استعدادهای درخشان هستند، داوطلبان در انتخاب مدرسه مورد نظر خود در سطح شهرستان، اختیار کامل دارند و هر داوطلب می تواند حداکثر سه دبیرستان دوره دوم استعدادهای درخشان (همگی در یک شهرستان واحد) را به ترتیب اولویت در نمون برگ تقاضانامه ی خود انتخاب نماید.ضمناً، داوطلبان آزمون ورودی دوره دوم متوسطه در اولویت های انتخابی خود در زمان ثبت نام در آزمون، صرفاً مجاز به انتخاب رشته تحصیلی هستند.

توجه ۱: در شهرهایی که دارای چند ناحیه و منطقه می باشند ضروری است داوطلبان نسبت به انتخاب دبیرستانهای مورد نظر در نواحی و مناطق همجوار اقدام نمایند. ضمناً بعد از قبولی داوطلب در رشته مورد تقاضا، انتقالی ممنوع می باشد.

توجه ۲: در صورت انتخاب مدارس شهرهای  مختلف یک استان یا رشته های تحصیلی متفاوت در اولویت های سه گانه، فقط شهر، مدرسه و رشته ای که به عنوان اولویت اول انتخاب شده است، ملاک قبولی یا عدم قبولی داوطلب خواهد بود.

 

ضوابط و شرایط ثبت نام داوطلبان در مدارس نمونه دولتی سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ به شرح زیر است:

۱- تمامی دانش آموزانی که در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ در پایه نهم مشغول به تحصیل می‌باشند، مجاز به ثبت نام در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی هستند.

توجه: به استناد بخشنامه شماره ۳۵۸۳ مورخ ۹۵/۱/۱۶ ملاک شرکت در آزمون ورودی، کسب حداقل معدل ۱۷ برای فارغ التحصیلان پایه نهم می‌باشد.

۲- در محدوده‌هایی که امکان ثبت نام در واحد آموزشی (دبیرستان‌های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه) وجود داشته باشد، دانش‌آموزان می‌توانند در فرم تقاضانامه ثبت نام، هر دو اولویت (اول و دوم) را انتخاب نمایند.

۳- رقابت علمی برای ورود به هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای نمونه دولتی، در بین دانش‌آموزان شهر و شهرستان، بدون در نظر نمودن منطقه یا ناحیه خواهد بود.

۴- دانش‌آموزان عشایری به دلیل کوچ رو بودن، در هرمنطقه‌ای در سطح استان مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون می‌باشند.

 

ضوابط و شرایط پذیرش اختصاصی در مدارس نمونه دولتی

۱- مطابق با تبصره یک ماده ۱۱ دستورالعمل اجرایی مدارس نمونه دولتی گزینش دانش‌آموزان در آزمون ورودی دبیرستان‌های دوره دوم متوسطه د رشته‌های نظری و یا هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای، بر اساس میانگین امتیاز کل آزمون ورودی و معدل کتبی ارزشیابی نوبت دوم پایه نهم به نسبت مساوی ( ۵۰% امتیاز کل آزمون ورودی و ۵۰% معدل کتبی ارزشیابی نوبت دوم پایه نهم) خواهد بود.

توجه: مطابق با تبصره یک ماده ۱۱ از دستورالعمل اجرایی مدارس نمونه دولتی به شماره ۲۲۷۱۹۵ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۰، ملاک محاسبه امتیاز تراز شده بر اساس معدل کتبی ارزشیابی نوبت دوم حداقل ۱۷ می‌باشد.

۲- ۱۰% از پذیرش دبیرستان‌های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه و هنرستان‎‌های فنی و حرفه‌ای نمونه دولتی، در صورت وجود داوطلب، به دانش‌آموزان شاهد تعلق دارد. دانش‌آموزان با شرایط زیر، به ترتیب اولویت می‌توانند از این سهمیه استفاده کنند:

الف) اولویت اول: فرزندان شاهد؛

ب) اولویت دوم: فرزندان جانباز ۵۰ درصد به بالا و آزادگان با بیش از ۳ سال سابقه اسارت؛

ج) اولویت سوم: فرزندان جانباز ۲۵ درصد تا ۴۹ درصد و آزادگان با بیش از ۶ ماه سابقه اسارت؛

د) اولویت چهارم: فرزندان جانباز زیر ۲۵ درصد و آزادگان با کمتر از ۶ ماه سابقه اسارت.

توجه۱: متقاضی استفاده از سهمیه شاهد در مدارس نمونه دولتی می‌بایست در نمون برگ ثبت نام اولویت خود را مشخص نماید.

توجه۲: دانش‌آموزان سهمیه شاهد با توجه به اولویت‌های فوق به شرط کسب حداقل هفتاد درصد امتیاز کل آخرین فرد پذیرفته شده ( ۵۰% امتیاز کل آزمون ورودی و ۵۰% معدل کتبی ارزشیابی نوبت دوم پایه نهم) مدرسه مورد تقاضای خود پذیرش می‌شوند.

توجه۳: در صورت عدم احراز سهمیه شاهد در رشته تحصیلی مورد تقاضای دانش‌آموز مطابق ضوابط، قبولی داوطلب لغو و بی‌اثر خواهد بود.

توجه۴: به مدارک ارائه شده پس از مهلت ثبت نام ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳- در اجرای ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی مدارس نمونه دولتی به شماره ۲۲۷۱۹۵ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۰، ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها می‌توانند نسبت به تعیین سهمیه روستایی اقدام و به دفاتر ذیربط پیشنهاد نمایند.

۴- قبولی در آزمون ورودی دبیرستان‌های دوره دوم متوسطه نمونه دولتی، اختصاص به منطقه برگزاری آزمون داشته و دانش‌آموزانی که در آزمون یک مدرسه پذیرفته شده‌اند، مجاز به ثبت نام در دیگر مدارس نمونه دولتی نخواهند بود.

۵- مطابق ماده ۱۸ دستورالعمل اجرایی مدارس دوره دوم متوسطه نمونه دولتی و تبصره آن در خصوص برگزاری آزمون جایگزینی و تکمیل ظرفیت پایه‌های میانی مدارس نمونه دولتی اقدام گردد.

۳ نظر

  1. ببخشید من عموم جانباز هستن تو تکمیل فرم سهمیه شاهد رو علامت زدم و الان فهمیدم که عمو شامل نمیشه چیکار کنم حالا

  2. سلام ببخشید من عموم جانباز هستن و سهمیه شاهد رو تو تکمیل فرم علامت زدم چی میشه حالا

  3. سلام ببخشید من عموم جانباز هستن من سهمیه شاهد رو علامت زدم تو تکمیل فرم چی میشه به نظرتون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × چهار =